Jak badać cholesterol i jak odczytywać wyniki badań?

badanie krwi Informacje na temat stężenia cholesterolu w organizmie uzyskujemy przede wszystkim dzięki badaniu krwi. Powinno być one wykonywane na czczo tak, aby wysokość "złego" cholesterolu nie została dodatkowo zawyżona poprzez niezgodny z zaleceniami lekarzy poranny posiłek. Po pobraniu próbki krwi następuje jej odwirowanie, a samo stężenie cholesterolu odczytywane jest dzięki badaniu surowicy. Standardowe wyniki badań podają nam trzy wartości. Na ich podstawie możemy więc ocenić nie tylko to, jaki jest poziom cholesterolu, ale i to, czy mamy powody do obaw, czy też wynik, pozornie alarmujący, w rzeczywistości nie budzi niepokoju.

Pierwsza informacja, którą uzyskamy dzięki badaniom krwi dotyczy całkowitego cholesterolu, w skład którego wchodzą zarówno frakcje HDL, jak i szkodliwe frakcje LDL. Zakłada się, że wartością akceptowalną u zdrowego człowieka jest 200 miligramów w decylitrze krwi, wartości wyższe są więc staranniej analizowane przez lekarza. Pewne czynniki wpływają o tym, że nawet wartość 240 mg/dl, lekarze traktują bowiem każdego pacjenta indywidualnie i nigdy nie rozpatrują poziomu cholesterolu w oderwaniu od innych parametrów charakterystycznych dla jego organizmu.

Drugą wartością, jaką otrzymujemy dzięki badaniu krwi jest ta, która mówi nam o wysokości LDL, a więc "złego" cholesterolu. Pacjenci zdrowi nie mają go zazwyczaj więcej niż 135 miligramów w decylitrze krwi, natomiast wartość powyżej 155 mg/dl sugeruje lekarzowi konieczność podjęcia bardziej zdecydowanych kroków.

Wyniki, które uzyskujemy dzięki poddaniu się badaniu krwi pozwalają nam również odpowiedzieć sobie na pytanie o to, jak wiele w naszym organizmie jest "dobrego" cholesterolu, a więc tego, który zazwyczaj oznaczony jest symbolem HDL. Tu pewne różnice związane są z naszą płcią i tak u mężczyzn jego wartość powinna wahać się pomiędzy 30 a 70 miligramami w decylitrze krwi, natomiast wśród kobiet wartość ta nie powinna być niższa niż 40 i wyższa niż 80 mg/dl.

Podczas samodzielnej analizy wyników badania krwi powinniśmy mieć na uwadze to, że wszystkie podane tu wartości są szacunkowe. Jeżeli zatem obawiamy się, że z naszym organizmem dzieje się coś złego, a wyniki wcale nie wskazują na problem z cholesterolem, nie zwlekajmy, mimo wszystko, ze złożeniem wizyty specjaliście. Lekarz z pewnością spojrzy na wspomniane wyniki bardziej profesjonalnie, niż my korzystając z wiedzy powszechnej, może więc okazać się, że dopatrzy się nieprawidłowości tam, gdzie my nie widzieliśmy niczego niepokojącego.

A teraz... uśmiechnij się :)